Květové esence "objevil" a zpopularizoval velký mistr léčení dr. Edward Bach. Na počátku 20. století byl význačným anglickým lékařem, který začal být nespokojený s konvenčními léčebnými postupy moderní medicíny a vrátil se do venkovské oblasti, ve které prožil dětství. Zde objevil léčivou sílu dřímající v rostlinách. Vymyslel pozoruhodně jednoduchý, bezpečný a účinný systém léčení pomocí květů a začal léčit všechny nemocí tím, že se začal zabývat emocemi, jež se skrývají za danými problémy, a začal na ně působit.


Účinky rostliny:

Jeho systém je geniální svou jednoduchostí a ohromující svou účinností. Ačkoli pro mnohé může být těžké uvěřit tomu, že květové esence mají nějakou léčivou moc, existují tisíce zdokumentovaných případů jejich účinnosti při léčbě tělesných nemocí.

Jelikož dr. Bach zemřel na počátku padesátých let 20. století, mnoho lidí se rozhodlo pokračovat v jeho práci a sestavilo tisíce dalších květových esencí na všechny možné nemoci. Všechny tyto květové esence vždy na prvním místě působí na ducha dané nemoci, na její skryté příčiny a na emoční úroveň.

Jelikož jsem se velmi důkladně zabýval Bachovými květovými esencemi a dobře je znám, i nadále je používám. Osobně jsem však přesvědčen o tom, že lidé, kteří žijí v Severní Americe, mají určité speciální spojení s květovými esencemi, které byly připraveny z rostlin, jež rostou na tomto kontinentu, a totéž platí pro obyvatele Evropy. Ať již si vyberete jakékoli květové esence, ujistěte se, že jsou vyráběny etickým způsobem.

Květové esence jsou součástí energetické medicíny - jsou to léky, které působí na velmi účinných, avšak neviditelných jemnohmotných úrovních, a proto je velmi důležité, jakým způsobem byly tyto esence vyrobeny.  Květové esence jsou dostupné ve většině prodejen se zdravou výživou či přírodními léky. Ve skutečnosti je možné je najít ve většině zemí světa, což je důkaz o jejich účinnosti.

Co jsou to květové esence a jak se aplikují?

Jedná se o extrakty v podobě kapek, které můžete bez jakýchkoli vedlejších účinků kombinovat s kterýmkoli jiným léčebným systémem či léky. Můžete si jednoduše několikrát denně nakapat jednu až dvě kapky zvolené esence pod jazyk. Květové esence jsou bez chuti a bez zápachu. Naše tělo je okamžitě vstřebává a začínají působit během několika vteřin poté, co jsou vstřebány.

Existuje celá řada květových esencí, které jsou obzvláště účinné při léčbě traumatu, úzkosti, stresu a dalších poruch nervové soustavy. V následující tabulce najdete pokyny pro užívání několika nejčastějších květových esencí.

Nejčastější květové esence a jejich použití, využítí:

 • Rescue krizové kapky - nejznámější ze všech květových esencí, tvořená pěti druhy květů, která je obzvláště vhodná ke zvládání traumatu a stresujících situací.
 • Topol (osika) - vhodný při strachu z neznáma, úzkosti a obavách bez zjevných příčin, skrytých obavách a strachu, nočních můrách.
 • Hlodáš evropský - používá se při pocitech zoufalství, beznaděje a rezignace.
 • Habr obecný - vhodný při únavě, vyčerpanosti anebo v situacích, kdy vám každodenní život připadá jako nesnesitelné břemeno.
 • Netýkavka - doporučuje se při netrpělivosti, podrážděnosti, napětí a netoleranci.
 • Kejklířka - používá se při denních obavách a strachu z konkrétních věcí i při studu a plachosti.
 • Hořčice - vhodná při melancholii, pochmurné náladě, skleslosti, zoufalství a celkové depresi bez zjevné příčiny.
 • Olivovník - vynikající při úplném vyčerpání po dlouhém usilovném snažení.
 • Devaterník penízkovitý - doporučuje se při velmi silném strachu, pocitech hrůzy, panických záchvatech, strachu ze smrti nebo zániku.
 • Snědek chocholičnatý - používá se při šoku nebo traumatu, ať již nedávného či dávného, vhodný také, pokud potřebujete útěchu a ujištění z duchovního světa.
 • Sporýš lékařský - doporučuje se při nervovém vyčerpání v důsledku nadměrného úsilí a snažení.
 • Kaštan - vhodný na zklidnění ustarané a neklidné mysli.
 • Planá růže - vhodná při rezignaci, pocitech beznaděje anebo vleklém onemocnění.

 

Jak se vyrábí květové esence

Z celkového počtu 38 esencí, které Dr. Edward Bach definoval, je jediná nerostlinného původu (je to Rock Water z pramenité vody), všechny ostatní pocházejí z květů. Esence jsou dodnes vyráběny podle původní receptury Dr. Edwarda Bacha. V dnešní době je více firem, které Bachovy esence vyrábí. Já používám ty, které nabízí tradiční anglická rodinná firma Nelsons, se kterou Dr. Bach ještě za svého života úzce spolupracoval. Firma Nelsons dodnes spolupracuje s Bachovým centrem v Mount Vernon, Anglie, a má jako jediná oprávnění na svých produktech používat originální značku BachⓇ Original Flower Remedies. Společnost Nelsons se drží přesných postupů stanovených Dr. Bachem a pro přípravu většiny esencí využívá rostliny vyskytující se v zahradě Bachova centra v Mount Vernon nebo jeho blízkosti.

Sluneční metoda

Miska z tenčího průhledného skla se naplní čistou pramenitou vodou, která vyvěrá pokud možno z hloubky pod zemí, aby sama o sobě nesla co nejméně informací. Do této vody se přidají květy příslušné rostliny, z níž chceme vyrobit esenci. Důležité je, aby se květů při jejich sběru nedotkla lidská ruka, takže kvítky jsou pečlivě odstřihnuty nůžkami a nechají se volně dopadnout na vodní hladinu. Květů se nasbírá tolik, aby celá hladina byla pokryta. Miska s květy se pak nechá stát na přímém slunci po dobu alespoň tří hodin. Voda zde funguje jako nosič informací; během tohoto "vyluhování" přecházejí do vody energetické vibrace květů. Jakmile květy začnou ztrácet svou barvu, můžeme je vyjmout. Voda s načerpanými informacemi se následně smíchá se stejným dílem 40% bio Brandy. Tím vznikne tzv. mateřská tinktura (nebo taky mateční tinktura), ze které se pak dále procesem ředění v 30% Brandy připravují konečné lahvičky esencí.

Metoda vařením

Pro získání některých esencí - týká se to hlavně esencí získávaných z květů vybraných stromů a keřů - stanovil Dr. Bach, že je potřeba květy vařit ve vodě alespoň půl hodiny, aby předaly co nejvíce informací. Sběr květů probíhá stejným způsobem jako u sluneční metody. Po půlhodinovém vaření se květy vyjmou, voda s přenesenými informacemi se nechá vychladnout a poté smíchá v poměru 1 : 1 s 40% bio Brandy, čímž se získá mateční tinktura. Další postup je stejný obdobně jako u sluneční metody, tedy z mateční tinktury se dále procesem ředění v 30% Brandy připravují konečné lahvičky esencí.

Hotové lahvičky esencí nám pak zprostředkovávají získané informace z květů rostlin, jejich jemné vibrace. Dr. Bach odhalil, že energetické vibrace květů z konkrétní rostliny korespondují s určitým emočním rozpoložením člověka (tj. s určitými náladami a chováním člověka), a že aplikací vhodné květové esence můžeme daný negativní emocionální stav zmírnit nebo zcela odstranit. Na rozdíl od běžných výluhů z bylin a léčivých rostlin, které působí převážně na naše fyzické tělo (včetně našeho myšlení), Bachovy esence působí v oblasti našeho Vyššího Já. Jejich smyslem je přivést do souladu naše fyzické bytí s naší Duší, s naší pravou podstatou. A to se děje právě pomocí harmonizace našich emocí, podle kterých jsou Bachovy esence primárně vybírány na míru konkrétnímu člověku.